dilluns, 29 de juny del 2009

46 --NOM I COGNOMS IGUALS.

NOM I COGNOMS IGUALS
-- 10 de 365 paraules
L’alcalde junt amb el jutge i davant la sol·licitud del carter del poble, va reunir a tres ciutadans afectat per un problema de difícil resoldre i compromesa solució
Havia arribat a la carteria un sobre on no hi havia remitent, però si ben estampat el nom de la província, poble i el concebut Sr D. i després el nom i dos cognoms. Faltava això si el carrer i nª. i el renom

Coincidien en Perfecte Pastor Casat tres veïns
No eren iguals els renoms. Un era el Ratolí, l’altre responia a Morros de Setrill i el tercer era de cal Coca amb Xixí.També el primer vivia als Massons, el segon al carrer del Perxe i l’últim al carrer de la Font....
Reunits a l’ajuntament decidirien jutge i alcalde i carter...? No, faltava una ma innocent per obrir el sobre.
– Que vingui el Ramiro, que és mig tontot i no llegirà res i nosaltres ho haurem de fer per ell i sabrem si hi ha alguna conspiració, abans d’entregar la carta.
El carter portà al Ramiro. Davant de tots li explicà el que havia de fer. Obrir el sobre i entregar el full de paper al destinatari.
- Si no ho saps llegir prou, me’l dones a mi que soc expert i faré el necessari per donar la carta al seu amo - explicava ufanós el carter.- Au, ja pots obrir... No estripis la carta, eh?
El Ramiro és va portar bé i va obrir com un home el sobre. Esqueixà un cantonet, hi passà el dit i anà avançant,... Quan ja tenia obert, tragué el contingut....
Era doble i consistent. Un, dos, tres fulls de paper havien sortit. I els tres, BLANCS per les dos cares
El Ramiro sense immutar-se per res anà a la cadira del Ratolí i l’hi entregà un full, al de Morros de Setrill un altre i al de Coca amb Xixí el que restava. Al acabar, es girà a la presidència i els digué
:- I això no sap fer el carter que m’ha fet perdre una lliçó a l’escola?

Paraules 351

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

AQUAREL·LES - FLORS.- A.F.S.

GRAFICS QUE GUARDAVA EL MU PARE-- ANY 1919